تدوین مدل مفهومی تفسیر میراث در ژئوپارکها براساس روشهای معتبر جهانی

منبع : دسته بندی : گردشگری کد خبر : 241699 1 هفته قبل 84
تدوین مدل مفهومی تفسیر میراث در ژئوپارک، براساس روشهای معتبر مورد استفاده در ژئوپارکهای کشورهای پیشرفته و عضو شبکه جهانی ژئوپارکها می تواند نقش موثری در ارتقای یک ژئوپارک عضو شبکه جهانی برای کسب کارت سبز مجدد از سوی بازرسان یونسکو و یا برای ثبت پرونده ژئوپارک های درحال تاسیس در فهرست شبکه جهانی ژئوپاکها در کشور داشته باشد. این پژوهش جزو پژوهشهای کیفی است که با روش تحلیل مضمون انجام شد. برای انجام این پژوهش ابتدا مضامین تفسیر میراث در کشورهای پیشرفته با استفاده از روش تحلیل مضمون و براساس حوزه پژوهش از میان سیزده کتاب رفرنس جهانی اصلی از سال 1957 تا 2020 میلادی و بررسی ضمنی محتوای وب سایتهای 147 ژئوپارک عضو شبکه جهانی تحت حمایت یونسکو شناسایی شد. سپس مضامین استخراج شده آموزش گردشگران در مطالعه ژئوپارکهای کشورهای پیشرفته با ابعاد هفتگانه آموزشگر(مفسر)، محتوا، ابزار، مکان، اصول، شیوه ها و مخاطب و مولفه های30 گانه آن، از متون شناسایی شد. دراین پژوهش علاوه برشناسایی ابعاد و مولفه های تفسیر میراث در ژئوپارکها، برای ترویج و درک آسانتر جامعه ی دانشگاهی – اجرایی داخل کشور، از این واقعیت پرده برداشته شد که تفسیر میراث در صنعت گردشگری از منظر مفهوم سازی، همان «آموزش غیررسمی گردشگران با رویکرد تفسیری» است بنابراین مدیران، مسئولان و دست اندرکاران ژئوپارکهای در حال تاسیس یا برپاشده کشور باید برای بهبود وضعیت کمّی و کیفی ژئوپارکها و توسعه گردشگری پایدار، به نقش همزمان همه ابعاد هفتگانه ی آموزش گردشگران توجه کرده و براساس آنها برنامه هایی طراحی، تدوین و اجرا کنند
مشاهده این خبر در سایت مرجع