روایتی تلخ از دلالی با جان بیماران کرونایی

منبع :  سلامت نیوز دسته بندی : سلامت و تغذیه کد خبر : 18573 3 سال قبل 261
سلامت نیوز: ۴۰ درصد درگیری ریه ؛ این عکس برای کیه؟ برای من! دودو نگاه بین من و دکتر ... به گزارش سلامت نیوز، اقتصادنیوز در ادامه نوشت: حرف مهمی می خواست بزند. بی جهت خودکار را توی دستش می چرخاند. مردد بود برای گفتن: ببین جوان، از پس هزینه ها برمی آیی؟ اگر برمی آیی رمدسیویر بنویسم. - بنویس دکتر بنویس اما اگر نداشته باشم چطور؟ نگاهی کرد و چیزی نگفت. شاید رویش نشد بگوید: اگر نداشته باشی باید بمیری و خلاص نفس بالا نمی آمد. دکتر گفت اگر همین داروخانه بغل بیمارستان نداشت بروید ۱۳ آبان. رفتیم ۱۳ آبان. صفی ۱۰۰ متری که پیچ در پیچ بود و در نهایت جوابش به همه آنهایی که آن روز در صف ایستاده بودند یک چیز بود: رمدسیویر نداریم. قرار بود داشته باشند. وزارت بهداشت گفته بود در دسترس است و پیدا می شود اما زهی خیال باطل. رمدسیویر پیدا نمی شود. وجب به وجب پایتخت، بیمارستان های مهم تهران و یک جواب آشنا: رمدسیویر نیست . شش ساعت درماندگی در سطح تهران. رسیدیم به یکی از مهم ترین بیمارستان های تهران. رمدسیویر داشتند اما فقط برای بیمارانی که آنجا پذیرش شده بودند تزریق می شد؛ آن هم نه در این ساعت؛ فقط تا ساعت ۱۴. ناامید در حال برگشت بودیم که صدایی متوقفمان کرد: آمپول می خواید؟ به این شماره زنگ بزنید . می پرسم مطمئن است؟ سریع می گوید: خیالت راحت. واسه بیمارستان و بیمارا آمپول میاره . می پرسم: دلال؟ با بی تفاوتی می گوید؛ هر اسمی که می خوای روش بذار. مهم اینه که کارت راه میفته . زنگ می زنم. قیمت پرت و بالایی می گوید. تازه شک داشت که برایمان بیاورد یا نه. معامله جوش نخورد. نخواستیم و نیاورد. نفس بالا نمی آمد. تلفنم زنگ می خورد. یکی از دوستان نزدیکم است: سریع برو داروخانه بیمارستان (...) یکی از بچه ها آشناست. گفتم: رمدسیویر دارن؟ می گوید: دارن اما اگه نداد بگو از طرف فلانی هستی . داروخانه نیمه باز بود و کسی را راه نمی دادند: آقا رمدسیویر دارید؟ نگاهی به ما انداخت و تا آمد بگوید نداریم، گفتم: از طرف ... اومدم . دست را تکان داد و خواست صبر کنم. نتیجه صبر شد خرید آمپول رمدسیویر که هر عدد آن را ۷۵۰ هزار تومان پول دادیم. نفس بالا نمی آمد. فیش اولیه را که دیدم فکر کردم ۷۰ هزار تومان است اما باز هم زهی خیال باطل؛ ۷۰۰ هزار تومان پول تزریق آمپول ۷۵۰ هزار تومانی رمدسیویر. ۵۰۰ هزار تومان برای تزریق آمپول و ۲۰۰ هزار تومان برای انجام آزمایش. آزمایش برای اینکه مطمئن شوند بعد از تزریق دارو اثرات منفی نداشته است. دکتر که می آید سوال می کنم: چرا هزینه تزریق انقدر بالاست؟ می گوید: داروی خاصه . کنجکاوانه و متعجب از این پاسخ می گویم: اما این دارو رو هم مث بقیه داروها داخل سرم می ریزید. خاص بودنش چیه؟ جواب نمی دهد و می رود. خاص بودنی برای تزریق ندیدم که بخواهد دستمزدی ۵۰۰ هزار تومانی داشته باشد. اما باید پرداخت کرد. نفس بالا نمی آمد. رفت و آمد در مجمتع پزشکی (...) زیاد است. مردم درگیرند و هر کسی به طریقی رمدسیویر را گیرآورده است اما نشنیدم یا ندیدم کسی بگوید که خیلی راحت رفته فلان داروخانه و با کارت ملی و نسخه پزشک دارو را خریده است. جالب تر اینکه بنده خدایی آنجا بود که داروها را دانه ای ۷ میلیون تومان خریده بود. البته بود پیرزنی که هزینه واکسن برایش رایگان درآمده بود چون ... . بگذریم. گلایه مردم از به دست آوردن رمدسیویر یک طرف و دستمزد بالا برای تزریق از سوی دیگر بشدت آنها را آزار می دهد. شاید اگر نفس بالا می آمد و مجالی بود آنها انتخاب دیگری می کردند اما مرگ و زندگی است و شوخی بردار نیست. شاید اگر می گفتند هر تزریق یک میلیون تومان، خیلی از همان هایی که روی تخت خوابیده بودند پرداخت می کردند. نفس بالا نمی آمد ...
مشاهده این خبر در سایت مرجع