کدام گونه از جانداران بیشترین تنوع ژنتیکی را دارند؟

منبع :  زومیت دسته بندی : دانش و فناوری کد خبر : 14290 3 سال قبل 552
کدام گونه از جانداران بیشترین تنوع ژنتیکی را دارند؟

جانداران مختلفی که روی زمین زندگی می‌کنند، از سطح تنوع ژنتیکی متفاوتی برخوردار هستند که روی قدرت سازگاری آن‌ها دربرابر تغییرات محیطی و بقایشان اثر می‌گذارد.

مشاهده این خبر در سایت مرجع