دادستان کل کشور: دستگاه قضا درباره مقصران حادثه متروپل کوتاه نخواهد آمد

منبع : دسته بندی : اقتصاد و بورس کد خبر : 251089 4 هفته قبل 48
دادستان کل کشور گفت: گزارشات درخصوص ساختمان متروپل آبادان حاکی از تخلفات عدیده است. هر دستگاهی که در رابطه با این حادثه مقصر بوده یا قصور داشته از نظر ما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
مشاهده این خبر در سایت مرجع