گاه شمار حمایت‌های اتحادیه اروپا از اوکراین از آغاز جنگ تا امروز

منبع : دسته بندی : سیاست کد خبر : 251058 4 هفته قبل 55
مروری بر نحوه حمایت اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا از اوکراین از زمان آغاز تهاجم روسیه در 24 فوریه تا امروز. در این متن به بررسی حمایت‌های اتحادیه اروپا از اوکراین از آغاز بحران تا امروز میپردازیم. این گاه شمار به صورت معکوس و از آخرین رویداد به اولین رویداد به بررسی موضوع پرداخته است.
مشاهده این خبر در سایت مرجع