صرف فعل etre در فرانسه – توضیح کامل و ساده + مثال، تمرین و تلفظ

منبع : فرادرس دسته بندی : آموزش و استخدام کد خبر : 541242 2 ماه قبل 308

صرف فعل etre در فرانسه یک ساختار کلیدی، کاربردی و ارزشمند در این زبان است. این صرف فعل در بسیاری از جمله‌ها به چشم می‌خورد، چراکه هم فعل کمکی است و هم مانند فعل بودن در زبان فارسی در بسیاری از جمله‌ها می‌تواند فعل باشد. مثلاً وقتی می‌خواهیم خودمان را معرفی کنیم، چیزی را توصیف کنیم، تاریخ یا زمان را بگوییم و... .

فهرست مطالب این نوشته
صرف فعل etre در فرانسه
معنی فعل etre
افعال مترادف با etre
فعل etre برای صفتاگه
مکالمه پیرامون صرف فعل etre در فرانسه
سوالات رایج درباره صرف فعل etre در فرانسه
صرف فعل etre در فرانسه چگونه است؟
کاربرد صرف فعل etre در فرانسه چیست؟
فعل etre را چگونه منفی کنیم؟
تمرین صرف فعل etre در فرانسه
جمع‌بندی

بنابراین یادگیری این فعل به ما در روان صحبت کردن و نوشتن و بهتر فهمیدن زبان فرانسه بسیار کمک می‌کند. در این مطلب از «مجله فرادرس» به کمک مثال‌های مختلف، صرف فعل etre در تمامی زمان‌ها و در مکالمه آن را بررسی می‌کنیم. خوب است که شما هم تمرین‌ها و مثال‌های مطلب را چند بار بخوانید و تمرین کنید تا مهارت‌های زبانی خود را بهبود بدهید.

صرف فعل etre در فرانسه

صرف فعل بودن در زبان فرانسه از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش از آنکه کاربردهای مختلف این فعل را برای شما برشماریم، صرف این فعل را در زمان‌های زبان فرانسه در جدول زیر آورده‌ایم.

آموزش زبان فرانسه – گرامر سطح متوسط B2
فیلم آموزش زبان فرانسه – گرامر سطح متوسط B2 در فرادرس
کلیک کنید
صرف فعل etre در فرانسه در زمان‌های مختلف
«وجه اخباری» (Indicatif)
حال ساده در زبان فرانسه
suis je
es tu
est il/elle/on
sommes nous
êtes vous
sont ils/elles
زمان حال کامل در فرانسه
ai été je
as été tu
a été il/elle/on
avons été nous
avez été vous
ont été ils/elles
گذشته استمراری در فرانسه
étais je
étais tu
était il/elle/on
étions nous
étiez vous
étaient ils/elles
زمان گذشته کامل در فرانسه
avais été je
avais été tu
avait été il/elle/on
avions été nous
aviez été vous
avaient été ils/elles
زمان آینده در فرانسه
serai je
seras tu
sera il/elle/on
serons nous
serez vous
seront ils/elles
گذشته ساده در فرانسه
fus je
fus tu
fut il/elle/on
fûmes nous
fûtes vous
furent ils/elles
«وجه التزامی در فرانسه» (Subjonctif)
حال التزامی
sois je
sois tu
soit il/elle/on
soyons nous
soyez vous
soient ils/elles
گذشته التزامی
aie été je
aies été tu
ait été il/elle/on
ayons été nous
ayez été vous
aient été ils/elles
گذشته استمراری التزامی
fusse je
fusses tu
fût il/elle/on
fussions nous
fussiez vous
fussent ils/elles
 (Conditionnel) «وجه شرطی در فرانسه»
شرطی زمان حال
serais je
serais tu
serait il/elle/on
serions nous
seriez vous
seraient ils/elles
شرطی زمان گذشته
aurais été je
aurais été tu
aurait été il/elle/on
aurions été nous
auriez été vous
auraient été ils/elles
(Imperatif) «وجه امری در زبان فرانسه»
sois tu
soyons nous
soyez vous

کاربرد صرف فعل‌های فوق را در جمله‌های زیر مشاهده می‌کنید.

Je suis étudiant.

من دانشجوام.

Tu étais fatigué hier.

تو دیروز خسته بودی.

Il est heureux.

او خوشحال است.

Elle sera prête dans quelques minutes.

او چند دقیقه دیگر حاضر است.

Nous serons en vacances la semaine prochaine.

ما هفته بعد در تعطیلات خواهیم بود.

Vous étiez gênés.

شما معذب شده بودید.

Ils étaient contents de leur performance.

آن‌ها از عملکرد خود راضی بودند.

Elles sont belles en robe rouge.

آن‌ها در لباس قرمز زیبا به‌نظر می‌رسند.

Je serai occupé demain matin.

من فردا صبح مشغول خواهم بود.

Tu étais en retard à la réunion.

تو به دورهمی دیر رسیدی.

Il est en train de lire un livre.

او در حال خواندن یک کتاب است.

Elle était amoureuse de lui.

عاشق او بود.

Nous serons absents pour la réunion de demain.

ما برای دورهمی فردا حاضر نخواهیم بود.

کتاب دستور صرف فعل روی میز

Vous êtes amusants.

سرگرم‌کننده هستید.

Ils étaient fatigués après une longue journée de travail.

پس از یک روز طولانی کار کردن، آن‌ها خسته بودند.

Elles sont arrivées à l'heure.

آن‌ها به‌موقع رسیدند.

Je suis sûr de ma décision.

مطمئنم از تصمیمم.

Tu étais en congé la semaine dernière.

تو هفته گذشته در مرخصی بودی.

Il est en train de parler au téléphone.

او در حال صحبت با تلفن است.

Elle sera là dans une heure.

او تا یک ساعت دیگر آنجا خواهد بود.

Nous serons heureux de vous aider.

ما خوشحال خواهیم شد کمکتان کنیم.

Vous étiez déçus par leur comportement.

شما براساس رفتار آن‌ها ناامید بودید.

Ils étaient absents à la réunion d'hier.

آن‌ها در دورهمی دیروز حضور نداشتند.

Elles sont impatientes de partir en voyage.

آن‌ها بی‌صبرانه منتظر رفتن به سفرند.

Je serai reconnaissant si vous pouvez me rendre un service.

اگر بتوانید به من کمک کنید، قدردانتان خواهم بود.

معنی فعل etre

معانی مختلف صرف فعل «être» را در جدول زیر برای شما فهرست کرده‌ایم.

آموزش زبان فرانسه سطح B1 – گرامر
فیلم آموزش زبان فرانسه سطح B1 – گرامر در فرادرس
کلیک کنید
 • بودن، هستن:

Je serai ici demain.

فردا آنجا خواهم بود.

 • فعل کمکی:

Ma cousine est venue à ma fête.

دخترعمویم به جشن من آمده است.

نکته: از فعل کمکی «être» در ساختار فعل‌های مجهول زبان فرانسه، افعال دو ضمیره فرانسه و در زمان‌های گذشته مرکب استفاده می‌شود. فراموش نکنید که هنگام استفاده از فعل etre به عنوان فعل کمکی، اسم مفعول با جنسیت و شمار فاعل مطابقت می‌کند.

 • انسان، آدم، فرد:

Quel être insupportable !

.چه آدم غیرقابل تحملی

 • وجود داشتن، هستی:

J'ignorais l'être de cette maison.

وجود این خانه را فراموش کرده بودم.

 • بیان حالت:

Elle est heureuse.

او خوشحال است.

***

Ils sont fatigués.

آن‌ها خسته‌اند.

 • بیان مالکیت:

Le livre est à moi.

کتاب متعلق به من است.

***

C'est sa voiture.

این ماشین او است.

 • بیان عضویت در گروه:

Nous sommes une équipe.

ما یک تیم هستیم.

***

Ils sont membres du club.

آن‌ها عضو باشگاه هستند.

 • بیان زمان و تاریخ:

Aujourd'hui, c'est le 1er janvier.

امروز یکم «ژانویه» است.

کتاب و چراغ مطالعه و پرچم فرانسه روی میز تحریر

افعال مترادف با etre

همان‌طور که می‌دانید فعل بودن در زبان فرانسه معانی متعددی دارد. در جدول زیر چند فعل هم‌معنی با فعل «être» یا با معنی نزدیک با آن آورده‌ایم.

افعال هم معنی با être
معنی فعل
تعلق داشتن appartenir
 بستگی داشتن dépendre
شرکت کردن participer
مربوط شدن به concerner
مناسب بودن convenir
ذات، وجود entité
امر انتزاعی abstraction
ویژگی‌ها caractère
وجود existence
ایده idée
طبیعت nature
موجود créature
شخص personne
فرد، نفر individu
شخصیت personnalité
به‌جا ماندن، باقی ماندن، دوام یافتن subsister
وجود داشتن exister
فردی (مقابل جمعی) particulier

برای درک بهتر، واژگان جدول فوق را در جمله‌های زیر به‌کار برده‌ایم.

La maison appartient à Pierre.

خانه متعلق به «پیر» است.

Ma réussite dépend de mon effort.

موفقیت من به تلاشم وابسته است.

Nous allons participer à la réunion demain.

.ما قصد داریم فردا در جلسه شرکت کنیم

Cette question concerne la santé publique.

.این سؤال مربوط به سلامت عمومی است

Cette date de réunion ne me convient pas.

این تاریخ جلسه برایم مناسب نیست.

L'univers est une entité en expansion.

جهان یک وجود در حال انبساط است.

L'amour est une abstraction difficile à définir.

.عشق مفهومی انتزاعی است که به سختی می‌توان آن را تعریف کرد

Son caractère est calme et réservé.

شخصیت او آرام و محتاط است.

L'existence de dieu est une question philosophique.

وجود خدا پرسشی فلسفی است.

J'ai une idée brillante pour résoudre ce problème.

من یک ایده درخشان برای حل این مشکل دارم.

La nature est belle et paisible.

طبیعت، زیبا و آرام است.

Le dragon est une créature légendaire.

اژدها موجودی افسانه‌ای است.

Chaque individu a le droit à la liberté.

هر فردی حق آزادی دارد.

Mahatma Gandhi était une personnalité influente.

«مهاتما گاندی» شخصیتی تأثیرگذار بود.

Malgré les difficultés, nous devons subsister.

با وجود مشکلات، باید همچنان ادامه دهیم.

Les extraterrestres existent-ils vraiment?

آیا موجودات فضایی واقعاً وجود دارند؟

Cet événement est particulier à ma famille.

این رویداد به خانواده من اختصاص دارد.

فعل etre برای صفتاگه

فعل être به صورت معمول در جمله‌های دارای صفت در زبان فرانسه استفاده می‌شود. در این حالت، فعل être با صفت ترکیب می‌شود؛ صفت در زبان فرانسه واژه‌ای است وابسته به اسم که خصوصیتی دیگر به اسم نسبت می‌دهد و می‌تواند حالت، مقدار، یا خصوصیتی از اسم را بیان کند. در ادامه چند جمله با ترکیب صفت و صرف فعل etre در فرانسه برای شما آورده‌ایم.

آموزش گرامر زبان فرانسه – بخش یکم
فیلم آموزش گرامر زبان فرانسه – بخش یکم در فرادرس
کلیک کنید

Tu es gentil.

تو مهربانی.

Elle est intelligente.

او باهوش است.

Nous sommes patients.

ما صبور هستیم.

کتاب‌ های قدیمی صرف فعل

Vous êtes généreux.

شما سخاوتمندید.

Ils sont drôles.

آن‌ها بامزه هستند.

La maison est grande.

خانه بزرگ است.

Le livre est intéressant.

کتاب جالب است.

Mon ami est courageux.

دوستم شجاع است.

Les fleurs sont magnifiques.

گل‌ها زیبا هستند.

La nourriture est délicieuse.

غذا لذیذ است.

Le ciel est bleu.

آسمان آبی است.

La musique est relaxante.

موسیقی آرام‌بخش است.

Ce film est captivant.

این فیلم جذاب است.

La montagne est haute.

کوه بلند است.

La mer est calme.

دریا آرام است.

Les enfants sont curieux.

بچه‌ها کنجکاو هستند.

Mon chien est obéissant.

سگم فرمان‌بردار است.

Le café est chaud.

قهوه گرم است.

Le garçon est timide.

پسر خجالتی است.

L'air est frais.

هوا خنک است.

مکالمه پیرامون صرف فعل etre در فرانسه

همان‌طور که پیشتر اشاره کردیم، صرف فعل etre در مکالمه و جمله‌های محاوره‌ای بسیار کاربرد دارد. به همین دلیل در ادامه مطلب مکالمه‌هایی برای شما فراهم کرده‌ایم تا با صرف فعل etre در فرانسه آشنا بشوید. تلفظ و ترجمه هر مکالمه نیز همراه آن ارائه شده است.

آموزش زبان فرانسه – مکالمه و عبارات روزانه – سطح A1
فیلم آموزش زبان فرانسه – مکالمه و عبارات روزانه – سطح A1 در فرادرس
کلیک کنید

به مکالمه بین «سوفی» و «ژان» توجه کنید. https://blog.faradars.org/wp-content/uploads/2023/09/ttsMP3.com_VoiceText_2023-9-16_13_6_52.mp3

Jean: Salut! Comment ça va aujourd'hui?

Sophie: Ça va bien, merci. Et toi?

Jean: Je suis fatigué. J'ai travaillé toute la nuit.

Sophie: Oh, vraiment? Tu dois te reposer. Moi, je suis contente car j'ai eu une bonne nuit de sommeil.

Jean: C'est vrai, je dois trouver un moment pour me reposer. Tu es chanceux/chanceuse d'avoir bien dormi.

Sophie: Oui, je suis reconnaissante pour cela. J'espère que tu te sentiras mieux après un peu de repos.

Jean: Merci, j'espère aussi. Et comment est ta journée autrement?

Sophie: Dans l'ensemble, c'est une bonne journée. Je suis heureuse d'être ici et de te parler.

Jean: Moi aussi, je suis content de te voir. Et maintenant, je dois vraiment trouver un endroit pour me reposer.

Sophie: Bien sûr, prends bien soin de toi. Repose-toi et reprends des forces. À bientôt!

Jean: Merci, à bientôt!

ترجمه مکالمه اول

ژان: سلام، حالت امروز چطور است؟

سوفی: حالم خوب است، ممنون. تو چطوری؟

ژان: خیلی خسته‌ام. تمام شب کار کردم.

سوفی: واقعا؟ باید استراحت کنی. من سرحالم چون دیشب خوب خوابیدم.

ژان: درست است، باید یک زمانی برای استراحت پیدا کنم. خوش شانسی که شب خوب خوابیدی.

سوفی: بله، بابت آن سپاس‌گزارم. امیدوارم بعد از کمی استراحت بهتر شوی.

ژان: مرسی، امیدوارم همین‌طور شود. حالا کلاً روزت چطور بود؟

سوفی: در کل، روز خوبی بود. خوشحالم که اینجا هستم و باهات صحبت می‌کنم.

ژان: من هم خوشحالم که تو را می‌بینم. اما الان واقعا باید جایی برای استراحت پیدا کنم.

سوفی: البته، به خودت برس. استراحت کن و نیرو بگیر. تا بعد.

ژان: مرسی، تا بعد.

به مکالمه بین «ربکا» و «دیوید» توجه کنید. https://blog.faradars.org/wp-content/uploads/2023/09/ttsMP3.com_VoiceText_2023-9-16_0_30_52.mp3

Rebecca: Bonjour ! Comment ça va aujourd'hui?

David: Ça va bien, je suis en forme. Et toi Rebecca?

Rebecca: Moi aussi, je suis heureuse de te voir. Qu'est-ce que tu es en train de faire David?

David: Je suis en train d'étudier pour mon examen de français.

Rebecca: C'est génial ! Tu es vraiment motivé. Comment est-ce que ça se passe?

David: Ça se passe bien jusqu'à présent. J'espère obtenir une bonne note.

Rebecca: Tu vas y arriver, je crois en toi. Tu es très intelligent.

David: Merci Rebecca, cela signifie beaucoup pour moi. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire?

Rebecca: Je suis en train de préparer le dîner pour ce soir. J'essaie une nouvelle recette.

David: Ça semble délicieux ! Qu'est-ce que tu es en train de cuisiner?

Rebecca: Je suis en train de faire des lasagnes aux légumes.

David: J'adore les lasagnes ! Je suis sûr que ce sera délicieux.

Rebecca: J'espère bien. Je suis ravie de pouvoir te les faire goûter.

David: Je suis impatient de les déguster. Merci d'avance!

Rebecca: De rien, c'est un plaisir pour moi. On mange ensemble ce soir.

David: Avec plaisir ! Je suis sûr que ce sera un bon repas en bonne compagnie.

Rebecca: Certainement. J'espère que tu vas aimer. À ce soir, David!

David: À ce soir, Rebecca. Je suis vraiment impatient.

ترجمه مکالمه دوم

ربکا: سلام، حالت چطور است امروز؟

دیوید: خوبم، سرحالم. تو چطور «ربکا»؟

ربکا: منم همین‌طور، خوشحالم که تو را می‌بینم. «دیوید» قصد انجام چه کاری را داری؟

دیوید: دارم برای آزمون زبان فرانسه درس می‌خوانم.

ربکا: عالی است. واقعا باانگیزه هستی. چطور پیش می‌رود؟

دیوید: تا الان خوب پیش رفته است. امیدوارم نمره خوبی بگیرم.

ربکا: حتما موفق می‌شوی، من بهت اعتماد دارم. باهوشی.

دیوید: ممنون «ربکا»، حرفت برایم معنای زیادی دارد. تو داری چه کاری انجام می‌دهی؟

ربکا: دارم برای شام امشب آماده می‌شوم. قصد دارم دستور غذای جدید امتحان کنم.

دیوید: به نظر می‌آید خوب باشد. چه غذایی قصد داری بپزی؟

ربکا: دارم لازانیای سبزیجات می‌پزم.

دیوید: من عاشق لازانیا هستم. مطمئنم خیلی خوشمزه می‌شود.

ربکا: امیدوارم خوب باشد. خوشحالم که می‌توانم برایت حاضر کنم تا آن را بچشی.

دیوید: منتظرم بچشم. ممنونم از وقتی که می‌گذاری.

ربکا: خواهش می‌کنم، باعث افتخار من است. امشب باهم شام می‌خوریم.

دیوید: مشتاقم. مطمئنم یک شام عالی با همراهی خوب تو خواهد شد.

ربکا: قطعا. امیدوارم خوشت بیاید. تا شب «دیوید».

دیوید: تا شب «ربکا». بی‌صبرانه منتظرم.

سوالات رایج درباره صرف فعل etre در فرانسه

برای درک بهتر صرف فعل etre در فرانسه در ادامه مطلب به تعدادی از پرسش‌های رایج در این زمینه پاسخ داده‌ایم.

صرف فعل etre در فرانسه چگونه است؟

فعل etre به‌معنای بودن و هستن، به صورت بی‌قاعده صرف می‌شود. خودش فعل کمکی است و در صورتی که به فعل کمکی نیاز داشته باشد، از «avoir» استفاده می‌کنیم. در حالت وصفی «étant» است و اسم مفعولی آن «été» است.

مطلب پیشنهادی:
اسم مفعول در زبان فرانسه – به زبان ساده + توضیح، تمرین و تلفظ
شروع مطالعه

کاربرد صرف فعل etre در فرانسه چیست؟

برای بیان ملیت، شغل، توصیف کردن با صفت‌ها، بیان حالت، بیان مالکیت، عضویت در گروه، بیان زمان و تاریخ و به عنوان فعل کمکی استفاده می‌شود.

فعل etre را چگونه منفی کنیم؟

برای منفی کردن فعل در زبان فرانسه بخش اول منفی ساز یعنی «ne» قبل از فعل صرف شده قرار می‌گیرد. بخش دوم یعنی «pas» معمولا بعد از فعل صرف شده قرار می‌گیرد. فعل etre هم وقتی خودش فعل اصلی است به همین صورت منفی می‌شود. زمانی که فعل etre به عنوان فعل کمکی به‌کار می‌رود نیز چون بخش صرف شده همین فعل کمکی است، فعل etre میان دو منفی‌ساز یعنی «ne» و «pas» قرار می‌گیرد. لپ‌تاپ و عینک روی میز تحریر

تمرین صرف فعل etre در فرانسه

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «صرف فعل etre در فرانسه»، می‌توانید از پرسش‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها می‌توانید جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

تمرین

جاهای خالی را با فعل مناسب پر کنید.

Q1: Où ______-tu né(e)?

Je ______né(e) à Paris.

جواب

Réponse: Où es-tu né(e)?

Je suis né(e) à Paris.

Q2: Quand _____-tu venu(e) ici?

Je ______venu(e) ici hier soir.

جواب

Réponse: Quand es-tu venu(e) ici?

Je suis venu(e) ici hier soir.

Q3: Pourquoi _____-tu fatigué(e)?

Je ______fatigué(e) parce que j'ai travaillé toute la journée.

جواب

Réponse: Pourquoi es-tu fatigué(e)?

Je suis fatigué(e) parce que j’ai travaillé toute la journée.

Q4: Comment ______-tu habillé(e) aujourd'hui?

Je ______habillé(e) en pantalon et chemise.

جواب

Réponse: Comment es-tu habillé(e) aujourd’hui?

Je suis habillé(e) en pantalon et chemise.

Q5: Combien de frères et sœurs ______-tu?

J'______ deux frères et une sœur.

جواب

Réponse: Combien de frères et sœurs as-tu?

J’ai deux frères et une sœur.

Q6: ______-tu propriétaire de ta maison?

Oui, je ______propriétaire de ma maison.

جواب

Réponse: Es-tu propriétaire de ta maison?

Oui, je suis propriétaire de ma maison.

Q7: Ces deux enfants______ très intelligents.

جواب

Réponse: Ces deux enfants sont très intelligents.

Q8: Marie______ petite mais elle comprendra.

جواب

Réponse: Marie est petite mais elle comprendra.

Q9: Je ______étudiante en faculté de lettres.

جواب

Réponse: Je suis étudiante en faculté de lettres.

Q10: Tu ______très jeune et tu peux attendre l'année prochaine pour te présenter.

جواب

Réponse: Tu es très jeune et tu peux attendre l’année prochaine pour te présenter.

Q11: Vous ______là ! Tant mieux, je vais pouvoir partir.

جواب

Réponse: Vous êtes là ! Tant mieux, je vais pouvoir partir.

Q12: Cette solution, ______- elle valable dans toutes les situations ?

جواب

Réponse: Cette solution, est – elle valable dans toutes les situations ?

Q13: Merci ! Elles ______arrivées chez nous maintenant.

جواب

Réponse: Merci ! Elles sont arrivées chez nous maintenant.

Q14: Il______ très méchant ! Mais ne l'écoute pas.

جواب

Réponse: Il est très méchant ! Mais ne l’écoute pas.

Q15: Nous ______nombreux à venir nous entraîner ici.

جواب

Réponse: Nous sommes nombreux à venir nous entraîner ici.

Q16: La population _______avertie depuis ce matin.

جواب

Réponse: La population est avertie depuis ce matin.

Q17: Ils ______très fatigués après une longue journée de travail.

جواب

Réponse: Ils sont très fatigués après une longue journée de travail.

Q18: Vous ______mes seuls amis dans cette ville.

جواب

Réponse: Vous êtes mes seuls amis dans cette ville.

Q19: Elle _______en train de planifier ses prochaines vacances.

جواب

Réponse: Elle est en train de planifier ses prochaines vacances.

Q20: Nous______ ravis de vous rencontrer en personne.

جواب

Réponse: Nous sommes ravis de vous rencontrer en personne.

جمع‌بندی

برای درک بهتر صرف فعل être در انتهای این مطلب از «مجله فرادرس» برای شما نکات مهم را جمع‌آوری کرده‌ایم.

 • فعل etre به‌معنای بودن و هستن است.
 • به صورت بی‌قاعده صرف می‌شود، فعل کمکی است و در صورتی که مرکب باشد، یعنی به فعل کمکی نیاز داشته باشد، با فعل کمکی «avoir» صرف می‌شود.
 • این فعل در حالت کمکی، در ساختار فعل‌های مجهول، افعال دو ضمیره و در زمان‌های گذشته مرکب استفاده می‌شود.
 • برای بیان حالت، مالکیت، زمان و تاریخ و عضویت در گروه استفاده می‌شود.
 • فعل être در جمله‌های دارای صفت در زبان فرانسه هم استفاده می‌شود.

بدیهی است یادگیری فعلی مانند etre که کاربردهای فراوانی در زبان فرانسه دارد، بیشتر با تکرار و تمرین عملی می‌شود. بنابراین باز هم توصیه می‌کنیم که مثال‌ها، مکالمات و تمرینات مطلب را چندین بار مرور کنید.

مشاهده این خبر در سایت مرجع