مگس خانگی تا ۲۴ ساعت حامل کروناویروس است

منبع :  سلامت نیوز دسته بندی : سلامت و تغذیه کد خبر : 14492 3 سال قبل 527
سلامت نیوز:یک مطالعه جدید نشان داده است که مگس های خانگی می توانند کروناویروس را تا ۲۴ ساعت پس از مواجهه با ویروس حمل کنند و از عوامل بالقوه انتقال ویروس هستند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، مگس های خانگی به عنوان عوامل انتقال بیماری های باکتریایی، انگلی و ویروسی به انسان و حیوانات شناخته می شوند. با این حال، تاکنون نقش مگس خانگی در انتقال کروناویروس بررسی نشده است. به گزارش تایلند مدیکال نیوز،از این رو محققان به بررسی این موضوع پرداختند که آیا مگس می تواند کروناویروس را با خود حمل کند، ویروس را زنده حفظ کند و آن را به سطوح انتقال دهد. مطالعات جداگانه ای برای بررسی این موضوع انجام شد. در اولین مطالعه، مگس های خانگی پس از قرار گرفتن در محیط یا شیر آلوده به کروناویروس از نظر آلودگی مورد آزمایش قرار گرفتند. در مطالعه دوم، نمونه های محیطی پس از تماس با مگس های آلوده به کروناویروس از نظر آلودگی مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد تمام مگس های قرارگرفته در محیط یا شیر آلوده به کروناویروس تا ۴ ساعت و ۲۴ ساعت بعد از قرارگیری از لحاظ RNA ویروسی مثبت بودند. همچنین RNA ویروسی در نمونه های محیطی بعد از تماس مگس با سطوح شناسایی شد. در مجموع تحت شرایط آزمایشگاهی، مگس های خانگی کروناویروس عفونی را تا ۲۴ ساعت پس از مواجهه به دست آورده و در اختیار داشتند. علاوه بر این، مگس های خانگی قادر به انتقال مکانیکی RNA ژنومی کروناویروس به محیط اطراف تا ۲۴ ساعت پس از مواجهه بودند. محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.
مشاهده این خبر در سایت مرجع